Kontakt


DostaBre.net je portal nastao sa ciljem da naše ljude istinito izveštava o dešavanjima u maticama na prostorima bivše Jugoslavije, ali i u zemljama u kojima rasejani živimo, a što je od interesa za nas, naš narod i našu otadžbinu.
Nikola Janić
Osnivač i odgovorni urednik
Telefon: Poštanska adresa
+46 70 57 01 109
+46 70 29 20 100
Serbiska Folkets Röst
E-mail: “Dosta Bre”
saradnik@dostabre.net Box 145
janic@telia.com 139 24 Värmdö
Sverige

 

Kontakt forma

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this pageShare on TumblrShare on LinkedIn